סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

מטרתם של שירותי סיעוד לקשישים  להקל ולשפר את רמת התפקוד היומיומי של המטופל 

לתת מטריה של שירותים הכוללת כל עזרה נדרשת אשר תאפשר לקשיש לחיות את חייו בכבוד הן מבחינת התפקוד היומיומי - ניידות - תזונה - היגיינה - תמיכה רפואית הכל בכדי לתרום להעלאת רמת התפקוד

הטיפול היומיומי והתמיכה הרפואית.  

במישור הפסיכולוגי מקל טיפול סיעעודי על הלחץ הפסיכולגי בו נתון המטופל הנמצא לפעמים לראשונה בחייו  במצב של מוגבלות קשה ונותנת לו תקווה וחיים בכבוד גם במצב בו הוא נתון.


שירותי הסיעוד בתוקף גמלה של ביטוח לאומי ישנה חלוקה  לשלש רמות 

הביטוח הלאומי אחראי על השלב הזה ומקצה שעות טיפול בהתאם לרמת התפקוד של הקשיש בביתו. שעות הטיפול נעשות בפועל עי עובדים זרים המועסקים על ידי חברות כח האדם. הביטוח הלאומי מתקשר עם חברות כח האדם ומשלם להן תמורת שירותי הסיעוד ,העלות הכוללת ל-145,000 קשישים נאמדת בכ-4.1 מיליארד בשנה.


רמה 1: שירות סיעודי ע"י סיוע לקשיש בביתו

מי שנמצא  מבחן התלות תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, 

מי שנמצא ב מבחן התלות כזקוק להשגחה, 

זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75% שעות טיפול שבועיות, 

כ 5 שעות טיפול שבועיות 

לחליפין מי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות יקבל רק 5 שעות. רמה 2: שירותי סיעוד לקשישים במצב קשה שלא במסגרת הביתית

קשישים במצב קשה שאין יכולת לטפל בהם בביתם 

עוברים לאשפוז סיעודי בתחומי מוסד סיעודי

התקציב הכולל כיום עומד על 1.5 מליארד שקלים בשנה.

קצבה מוגשת בידי מוסדות ממשלתיים, 

ובנוסף ע"י מוסדות פרטיים שמשרד הבריאות נמצא בהסכם עימם.


רמה 3 - מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה 

מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות טיפול שבועיות, 

או בשווי של 9 שעות טיפול שבועיות לחליפין מי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות. 

הבעיות הגלומות במצב שירותי הסיעוד כיום על פי משרד הבריאות

א. חוסר רצף טיפולי: לטענת משרד הבריאות אין רצף טיפולי בין הגורמים המעורבים : 

קופות החולים המטפלות בקשיש לבין המטפלים של ביטוח לאומי ובין מוסדות האשפוז הסיעודיים.

חוסר הרצף הטיפולי ולעיתים הנתק בין הגורמים המטפלים בקשיש יוצר מצב של פגיעה בקשיש בגין אי יעילות הטיפול וגילגול אחריות למצב הקשיש בין הגורמים השונים עד למצב של הזנחה של הטיפול בקשיש.

 

ב. היקף השעות הטיפוליות והשירות שמציעה המדינה  נמוך מדי ו

מספר שעות הטיפול שניתנות על ידיי הביטוח הלאומי הוא קטן ולא מספק .

בכדי להרחיב את שעות הטיפול המגיעות  לקשישים בעלי תפקוד נמוך מציע הביטוח הלאומי לשנות את פריסת השעות הניתנות כיום באופן כזה שבו  יופחתו מספר השעות לקשישים בעלי תפקוד גבוה ויינתנו יותר שעות לקשישים בעלי תפקוד נמוך. באופן כזה לא תידרש העלאת מיסים נוספת בביטוח ויינתן הסיוע   הנדרש לאוכלוסיית הקשישים בעלת התפקוד הנמוך. 


מה מציע משרד הבריאות לתיקון הבעיה?

משרד הבריאות מציע שהביטוח הלאומי יבחן הקלה ברף ההכנסה המזכה בקבלת קצבה

שינויים אילו יוסיפו עוד כ-27,000 קשישים למקבלי קצבת הסיעוד.

למרות זאת  בכדי לחזק את הקשר הרציף הין הקשיש לשירותים הרפואיים הניתנים לקהילה באמצעות קופות החולים מציע הביטוח הלאומי להגדיל את הקשר הטיפולי בכך שאחיות קופות החולים המטפלות בקשישי בקהילה באופן עקיב יחויבו לבקר את הקשיש אחת למספר חודשים בכדי לוודא שטיפול הסיעודי אותו מקבל הקשיש בביתו, מספק. כיום מבוצע הביקור על ידי עובדות סוציאליות  ובכך מציע הביטוח הלאומי  להמיר ביקורים אילו בביקורי אחיות מן הסניפים והחזרת השירות לקהילה.

בין אם תתקבל תכנית א או תכנית ב אין ספק כי חייב להתבצע שינוי מהותי בסיוע הסיעודי המוצע כיום שהוא מועט מדי , סלקטיבי ואינו מתאים לעידן שבו אנשים חיים עד גיל 80 לפחות.

הדרך של אישור המדינה בכל הקשור בנושא מטפלת סיעודית ותמיכה סיעודית בקשישים רצופה במבחנים חלקם מבזים ובדרכי חתחתים עד להשגת מימון סיעודי ולו חלקי של המדינה לאזרחיה.