סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

בכינוס בוועדת הכנסת  הוצגה בעיית המחסור בעובדים סיעודיים המעיב על נושא ה טיפול סיעודי בארץ:

זוריאן רדומיסלבסקי, גריאטר ראשי בקופת חולים מאוחדת: "יש יותר מ-144 אלף חולים סיעודיים לעומת 34 אלף מטפלים זרים. את המטפל לא מעניינת בריאות הקשיש כמו השאיפה למצוא מקום נוח לעבודתו". אסנת זיו מעמותת קו לעובד: "יש לאפשר למטפלים הזרים תנאי העסקה הוגנים. הם בסך-הכל מממשים את חפש העיסוק, ומחפשים מקום עבודה הולם. זו זכותם".

עובד זר / מטפלת סיעודית מה כדאי לבדוק

כשמדובר במטפל סיעודי או מטפלת בקשישים חשוב להפנים, 

מדובר בתפקיד אחראי ורציני מאד בו נדרש המטפל לאחריות

ומחויבות, כמו גם לסבלנות וליכולת להכיל את הקשיש ומצוקתו.

לכן, כדאי ומן הראוי כי בני המשפחה ייבדקו מספר קריטריונים בסיסיים

ובראשם האם המטפל מומחה לטיפול בתחום הסיעודי האם הוא בעל ניסיון קודם?

האם הסוכנות ממנה הוזמן המטפל מתמחה במתן טיפול סיעודי לקשיש?

האם יש המלצות ממעסיקים קודמים?


מעסיק עובד זר לצרכי סיעוד - חשוב מאוד
קודם כל יש לבדוק ויזת עבודה לעובד זר

ימי עבודה: יש לסכם מראש את ימי העבודה בשבוע

שעות: יש לסכם מראש את שעות החופש 

חגים: יש לדרוש ולקבל הצהרה מראש על החגים אותם מקיים העובד הזר 

( כדי שלא תופתעו ותואשמו בניצול )

עשו כל זאת לפני שיתקבל העובד הזר ויחתם הסכם עם הסוכנות המפנה כדיי לחסוך בעיות ומחלוקות עתידיים.

 

 -------------------------------------------------------------------------

הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי

 

 1. מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד?
  מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אם הוא עונה על התנאים דלהלן המתייחסים לקבוצת גילו:
 2. תנאי זכאות למטופל שהגיע לגיל הפרישה:
  מטופל שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להעסיק עובד זר אם צבר 4.5 נקודות ADL, או 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד, במבחן תלות שנעשה במסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי. (מבחן תלות עבור מטופל בקבוצת הגיל דלעיל, אשר תביעתו לגמלת סיעוד נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, יערך באמצעות פניה ישירה ליחידת ההיתרים – ענף הסיעוד במסגרת הבקשה להעסיק עובד זר כמפורט בסעיף 2 להלן, טל' 02-6257634). מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות במבחן תלות.גיל הפרישה לגבר נע בין הגילאים 65-67 וגיל הפרישה לאישה נע בין הגילאים 60-64 בהתאם לחודש הלידה.
 3. תנאי זכאות למטופל מגיל 18 ועד גיל הפרישה:
  למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי (מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר).
 4. תנאי זכאות לקטין:
  הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף, הוכח כי התקיימה לפחות אחת הנסיבות בפסקאות 1-3 להלן:
  1. הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  2. הילד זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית.
  3. מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהם הוא נמצא בביתו (כגון: הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
 5. תנאי זכאות לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל:
  ועדת מלווים במשרד הביטחון, או ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, קבע כי המטופל זכאי ל-17 שעות ליווי ביום לפחות.
 6. תנאי זכאות לנכי עבודה:
  המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".

 

כיצד יש להגיש בקשה להעסקת עובד זר?:


   1  יש למלא את שלושת הטפסים המצורפים:

 • טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.
 • טופס ב'- התחייבות מעסיק .
 • טופס ג' - הצהרת ויתור על סודיות רפואית.

   2 יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:

 • אישור על תשלום אגרת בקשה מופחתת בסך 285.49₪. בקשה שתוגש ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח.
 • צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).
 • אם המטופל חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

   3 בנוסף לאמור, ובהתאם לנסיבות הבקשה, יש לצרף מסמכים נוספים כלהלן:

 • קטין- יש לצרף אישור מנהל בי"ס/גן בו רשום הילד לגבי השעות הרגילות בהן הילד נמצא בביה"ס/גן, חוו"ד רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד וחוו"ד רשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה לפי סעיף 1ג' הנ"ל ותצהיר (טופס ד'), חתום בפני עו"ד וכן את הדוח הרפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה.
 • חולה העומד להשתחרר מבית החולים – יש לצרף טופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי (טופס ה').
 • נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל – יש לצרף אישור על זכאות.
 • קשיש שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו –
 • יש לצרף לבקשתך "טופס בקשה לביצוע מבחן תלות" בנוסח המופיע באתר האינטרנט של היחידה.
 • יש לשלם אגרת בקשה מלאה בסך 555₪. תשלום האגרה יתבצע באמצעות שני שוברים. הראשון- שובר תשלום בסך 285.49 ₪ עבור אגרת הבקשה המופחתת, השני- שובר תשלום בסך 269.51 ₪ עבור השלמת אגרת בקשה–מבחן תלות. יש לצרף לבקשה את שני האישורים המלמדים על תשלום אגרת הבקשה המלאה. ניתן לבצע את התשלום גם באמצעות אתר האינטרנט: www.moital.gov.il/ovdimzarim.
 • יש לשלוח את הבקשה על צירופיה ליחידת ההיתרים - ענף הסיעוד לכתובת: בן יהודה 34, מגדל העיר, קומה 13 , ירושלים. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים/מאומתים על ידי עו"ד או רו"ח בלבד.


 

הערה: יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור. הבקשה וההתחייבות ייחתמו על ידי המטופל, אך כאשר המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק". בקשה שהוגשה  ללא אישור על תשלום אגרה, ו/או אשר לא מולאה כנדרש, ו/או שלא הושלמו בה כל המסמכים הנדרשים תוחזר לשולח.

 

 

האם ישנם מקרים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי?

להלן מקרים נוספים בהם ניתן להגיש בקשה להעסיק עובד זר:

    1מטופל בעל צרכים מיוחדים: מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות ADL במבחן תלות ובנוסף לכך מתקיימת  אצלו אחת             הנסיבות המפורטות להלן:

      - הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.

      - הוא נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.

      - הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.

      - הוא חולה במחלה ממארת או מחלה קשה, ודרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

        בקשה לפי פסקה זו תידון בפני ועדה מקצועית אשר תמליץ בפני הממונה אם בנסיבות העניין יש מקום להתיר העסקת         עובד זר (לבקשה לפי סעיף זה חובה לצרף אישורים רפואיים עדכניים על מצבו הרפואי של המטופל והצורך בהשגחה           במשך רוב שעות היום).

    2 חולה העומד להשתחרר מבית החולים: המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את  הצורך ברצף              טיפולי וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים. היתר לפי סעיף זה יינתן בכפוף לשיקול הדעת של                הוועדה המקצועית המייעצת של יחידת ההיתרים לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך הארכת ההיתר יידרש                המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. ההיתר שינתן לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כדין בישראל בלבד, ולא          יאפשר הבאת עובד מחו"ל.

     3 שישים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל): בקשות אלו יידונו על ידי        הועדה המקצועית ביחידת ההיתרים עד לקביעת נוהל סופי לגביהן. לבקשות אלו יש לצרף אישור על כך שהמבקש נמצא        בטיפול אגף השיקום, ומסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.

        יודגש כי מתן היתר במקרים אלו הינו בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.

     4  איך תיוודע לי החלטת ענף הסיעוד?:

         החלטת ענף הסיעוד תישלח אליך בדואר רשום. אם הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות לאחת הלשכות                  הפרטיות המורשות ששמותיהן מופיעים באתר האינטרנט של המשרד עם אישור היחידה לצורך רישום עובד זר על                  שמך. אסור להעסיק עובד זר ללא רישום בלשכה פרטית וקבלת מכתב השמה מהלשכה המאשר את הרישום. פרטים            בעניין הסדרי הרישום אצל לשכה פרטית וחובות הלשכה ניתן לראות באתר המשרד בכתובת                                               https://www.moital.gov.il/OvdimZarim


      5 מה הם חובותיי כלפי העובד הזר שיועסק על ידי?:

          עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות                       בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל           זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים בביתו של המטופל וביטוח רפואי. מומלץ לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר             האינטרנט של המשרד בכתובת הרשומה לעיל.


 

היתר העסקה ניתן למעסיק שהוכיח צורך בטיפול או בהשגחה במשך רוב שעות היממה. אי לכך, לא תותר העסקת עובד זר במשרה חלקית. מטופל המעסיק עובד זר על פי היתר העסקה חייב להעסיק


       את העובד הזר בשכר חודשי ובמשרה מלאה לפחות, וכן עליו לספק לעובד מגורים הולמים 

       בביתו של המטופל.


    


כתובות - ענף סיעוד:

ירושלים - רח' בן יהודה 34 קומה 13 בניין מגדל העיר.

ת"א – רח' דרך שלמה 53, קומה ד', מיקוד .

צפון – רח' פל ים 7, בניין צים, ת.ד. 109, חיפה, מיקוד 31003.

דרום – רח' אלומות 12, בניין משובית, קומה ב', א.ת. עומר.

מס' טלפון ארצי: 1-700-707-147