סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

מבחן תלות לזכאות גמלת סיעוד בודק:

המבחן בודק את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, רמת חוסר תפקודו 

וכנובע מכך את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה,אותה יקבע ביטוח לאומי

על פי הערכתו של מעריך מקצועי מטעמו ביטוח לאומי 

המעריך המבצע את הבדיקה בבית הזקן יבחן וינקד את התלות של הנבדק.

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקוד שלו, ולא בגלל גילו או מחלה שיש לו. 

הגמלה ניתנת למי שהביטוח הלאומי קובע שהוא תלוי בעזרת אדם אחר 

במידה רבה ברוב פעולות היום יום. 

שהן: הליכה בבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול בהפרשות, 

או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות שלך באדם אחר, בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, 

יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בביתך ויבדוק את יכולת התפקוד שלך. 

המעריך יתאם את הביקור אתך או עם איש הקשר שלך.

מבחן התלות יראה למשפחה כמבחן קשוח ועויין ואכן הניקוד הניתן הוא קשוח

על פי פרמטרים דרקוניים.

זהו מבחן  תלות לזכאות לגמלת סיעוד מטעם המדינה

מבחן הבודק את רמת התפקוד והתלות של המבקש לקבל שירותי סיעוד מלא או חלקי מטעם המדינה 

על פי מבחן התלות יקבע אם זכאי המבקש לשירותי סיעוד ולכמה שעות הנו זכאי על חשבון ומטעם ביטוח לאומי.

המבחן בכללותו בודק את מוגבלות של הקשיש והאם המגבלה אם קיימת הנה בעלת אופי זמני או לצמיתות.


מבחן תלות ADL  : Activity of Daily Living - או בתרגום חופשי – אי תפקוד

מבחן הבודק את תפקודו של הקשיש  הנו מבחן תלות הנעשה ע"י עובדי הביטוח הלאומי 

בכדי לקבוע את זכאותו של מבקש הגמלה לקבלת גמלת סיעוד - חוק סיעוד

ו/או לקבלת היתר העסקת עובד זר סיעודי.


המבחן בכללותו בודק את מוגבלות של הקשיש  

האם המגבלה אם קיימת הנה בעלת אופי זמני או לצמיתות


למבחן ניקוד נוקשה לכל רמת פעילות ותפקוד בנפרד של הנדבק.

משמע , מה רמת תפקודו ולמעשה את רמת העזרה לה הוא נזקק, 

מבחן התלות יקבע מהי רמת ההשגחה והעזרה לו הוא זקוק לצורך תפקודו 

ובטחון סביבתו וכן, האם הוא מתגורר לבדו בהתהם לתצהיר שהוגש.

המבחן הוא מבחן קשוח לבני המשפחה יראה הדבר לרוב כהתחמקות 

של ביטוח לאומי ממתן עזרה לקשיש ששילם כל חייו ביטוח לאומי.


---------------------------------------------------------------------------

הכלל לרוב הוא : ציון המרבי בכל תחום במצב בו  הנבדק זקוק לסיוע מאחר

ולמעשה מוגבל לחלוטין ואינו מסוגל לבצע את הפעולה / המטלה הנבדקת.

---------------------------------------------------------------------------

 מבחן תלות / אי תפקוד : מרכיבי  הניקוד ע"פ ADL

הערכת תפקודו הכללי של הקשיש מתבצעת ע,י ניקוד בין 0 ל-8 

0 = אי זכאות 8= זכאות בשל חוסר תפקוד

הניקוד בא לקבוע כולל הערכת התפקוד של הקשיש בחמישה תחומים עיקריים: ניידות, הלבשה, אכילה, רחצה, ושליטה בהפרשות. ה ציון 0 יינתן למי שנחשב כמי שאינו זקוק לסיוע ולעזרה בביצוע הפעולה 

לדוגמה  קשיש הנעזר בהליכון או במקל ומסוגל להתנייד ללא סיוע יקבל ציון 0 בסעיף הניידות,  גם אם הקשיש נופל אך מסוגל לקום לבדו ללא עזרה עדיין לרוב יקבל ציון 0הערכת תפקוד - מה הדברים והיכולות והפעולות העיקריות שבהן נבחן הנבדק?

במסגרת מבחן התלות נבדקות שש פעולות 

שמהותן  האם הנבדק  יש יכולת לבצע פעולות אלא ללא סיוע חיצוני .


קימה / שכיבה

בדיקת היכולת של הנבדק לעבור ממצב של שכיבה למצב של ישיבה זקופה ו/או לקום ממצב ישיבה למצב עמידה (כולל מכיסא גלגלים ו/או מיטה) .

להתלבש / להתפשט

בדיקת יכולתו של הנבדק ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש שונים,

 כולל יכולתו להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית .


פעולת הרחצה / היכול להתרחץ באופן עצמאי

בדיקת יכולתו של המטופל להתרחץ באמבטיה או להתקלח במקלחת, כולל פעולת הכניסה ו/או היציאה מן המקלחת / אמבטיה .


פעולות אכילה ושתיה מה מגבלתו של הנבדק

בדיקת יכולתו של המטופל לדאוג בעצמו לתזונה (כולל שתיה באמצעות קש) לאחר שהמזון הוכן והוגש עבורו .


שליטה על סוגרים

בדיקת יכולת הנבדק לשלוט על פעולת המעיים שלו ו/או פעולת מתן שתן, 

הגורמת לכך שהמטופל תלוי בקטטר בשלפוחית השתן או שימוש קבוע בחיתולים .

 

ניידות

בדיקת היכולת לנוע ממקום למקום בצורה עצמאית תוך העזרות בעזרי הליכה (קביים, מקל, הליכון וכו'). 

ריתוק של המטופל אל מיטה או אל כיסא גלגלים ללא יכולת הנעה עצמית נחשבים כאי יכולת לנוע .

במהלך הערכת תפקוד ניתן לצבור עד שמונה נקודות - הניקוד המרבי בכל תחום הוא בין 1 ל-3. 

משמעות הציון 0 הוא כי הנבדק איננו זקוק לסיוע בביצוע הפעולה, גם אם הוא נעזר בהליכון או במקל, 

נופל אך מסוגל לקום בכוחות עצמו. 

משמעות הציון המרבי בכל תחום היא כי הנבדק מוגבל לחלוטין בביצוע הפעולות הנבדקות .