סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

גמלת סיעוד בכסף -

 

2600 - תביעה לגמלת סיעוד


טופס התביעה מיועד למבוטחים בגיל זקנה, הגרים בבית, וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום. הזכאי לגמלה יקבל שירותי סיעוד ולא גמלה בכסף.

 להורדת הטופס מאתר הביטוח הלאומי לחצו כאן

מהי גמלת סיעוד ?

גמלת סיעוד  - מתן שירותים טיפולים שווי כסף : 

גמלת שירותים – החא גמלת סיעוד שאושרה על ידיי ביטוח לאומי 

המזכה את הקשיש בקבלת  שירותי סיעוד ורווחה המיועדים לסייע 

לקשיש בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית. 


לגמלה זכאי תושב מדינת ישראל והגיע לגיל הפרישה  שגר בקהילה ואינו במוסד כבית אבות ואו מחלקה  סיעודית


  1. כל מי שעומד ב מבחן הכנסה *
  2. כל מי שאינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי,ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה * מאוצר המדינה
  3. כל מי שזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום *.

טופס תביעה לגמלת סיעוד - טיפס בקשה לשירותי סיעוד מטעם המדינה