סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

על פי חוק ביטוח סיעוד משנת  1988 

כל מי שהגיע לגיל פרישה   והוא תושב קבוע זכאי לטיפול סיעודי .

גברים גיל 65 נשים גיל 60

כל מי שזקוק לסיוע יומיומי שוטף הלבשה רחצה החלפת חיתולים ליווי לרופאים ועוד.

כל מי שחולה במחלה כרונית  נכות  מגבלה פיזית או  מגבלה  נפשית 

קשיש אשר חי לבד בביתו

קשיש אשר חי בדיור מוגן

קשיש אשר אינו מקבל קצבת נכות


בנוסף עליו לעמוד בתנאים שקבע החוק לגמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי

הזכאי לגמלה, אשר עבר את מבחן ההכנסה ראה מטה

ואשר עבר את מבחן התפקוד והזכאות על ידיי מעריך ביטוח לאומי ראהמטה

בוחר את סוג השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך סל השירותים הקיים

השיעורים שבהם ניתנים כל סוגי השירותים האלה נקבעו ב- 3 רמות, 
לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או ההשגחה שהוא זקוק לה


מה קובע אם תקבל שירותי סיעוד מטעם המדינה?


זכאות על פי הכנסה 


הזכאים לשירות מלא או חלקי מטעם ביטוח לאומי:

1. קשיש אשר סך הכנסתו החודשית היא 8300 שח 

בפועל קשיש עם הכנסות ופנסיה של עד שכר ממוצע ( כיום 8300ש"ח)

יקבל את מלוא שעות הטיפול המגיעות לו בהתאם למצבו.

2. קשיש אשר לו הכנסה עד פעם וחצי השכר הממוצע 8. - 12.5 אלף שקלים לחודש

יקבל את מחצית השעות .

אינם זכאים לשירות סיעודי מטעם הביטוח הלאומי

3. קשיש בעל הכנסה של יותר מפי1.5 מהשכר הממוצע משמע יותר מ 12.5 ש"ח לקשיש בודד

ויותר מ 18.7 אלפי ש"ח לזוג קשישים אינו זכאי לקבלת שירות סיעודי מהביטוח הלאומי.

זוג קשישים אשר סך הכנסתם הוא 12.500 שח

בכדי לקבל קצבת נכות על הקשיש לתבוע את משרד הביטוח הלאומי כעבור זמן מה יגיע אל ביתו רופא אשר יבדוק את רמת תפקודו הפיזי נפשי שכלי וכעבור 60 ימים נוספים יקבל תשובה לביתו האם הוא זכאי או אינו זכאי לטיפול סיעודי

 

מבחן הזכאות לפי תפקוד ALD

בכדי לקבל קצבת נכות על הקשיש לתבוע את משרד הביטוח הלאומי כעבור זמן מה יגיע אל ביתו רופא אשר יבדוק את רמת תפקודו הפיזי נפשי שכלי וכעבור 60 ימים נוספים יקבל תשובה לביתו האם הוא זכאי או אינו זכאי לטיפול סיעודי

לעיתים יקבל בקשיש עזרה זמנית בלבד במקרים בהם נדחתה בקשת הקשיש ניתן להגיש ערר לביטוח הלאומי

מי זכאי לתת טיפול סיעודי?

רק מי שעבר הכשרה בטיפול סיעודי זכאי לתת טיפול סיעודי. מטפלים ישראלים או עובדים זרים.

בארץ יש כ-50,000 עובדים זרים.

בכדי לקבל אישור להעסיק עובד זר יש להמציא את האישורים מן הביטוח הלאומי המתירים העסקת מטפל. כמובן שעובדים זרים צריכים להראות אשרת שהייה בארץ והסמכה לטיפול בקשישים. 
כמו כן נערך לקשיש מבחן תלות הנקרא מבחן תלות ALD מטרת המבחן היא לקבוע 
את מידת הנזקקות של המבקש.

קשיש אשר קיבל ניקוד של 4.5 או קשיש אשר חצה את גיל ה-90 וקיבל ניקוד של 4 נקודות זכאים לקבל סיוע מהביטוח הלאומי

לשירותים אלו זכאי מי עבר את מבחני התיפקוד ונמצא כמוגבל הזכאי, 

את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה,

יקבע ביטוח לאומי על פי הערכתו של מעריך מקצועי מטעם ביטוח לאומי המבצע את הבדיקה בבית הזקן

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקוד שלו, ולא בגלל גילו או מחלה שיש לו. הגמלה ניתנת למי שהביטוח הלאומי קובע שהוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: הליכה בבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות שלך באדם אחר, בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בביתך ויבדוק את יכולת התפקוד שלך. המעריך יתאם את הביקור אתך או עם איש הקשר שלך.עוד פרטים על שיטת הניקוד והזכאות על פי מבחן התלות ALD

מבחן התלות – - A.D.L מבוצע על ידי עובד הביטוח הלאומי 

בבית הקשיש ונועד לבחון את מידת התפקוד של הקשיש ומידת תלותו בעזרה.

להרחבה לחץ כאן


שירותי סיעוד פרטיים