סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

עדכונים בקשר לגמלת סיעוד

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה (15.6.16)
הצעת החוק הממשלתית, לפיה גמלת הסיעוד, המשולמת מדי חודש ל-160 אלף איש בעלות שנתית של 5.5 מיליארד שקלים. 
תגדל לאלה המקבלים אותה בכסף (ולא בשירותים לרבות שירותי סיעוד). 
עוד נקבע כי אלה הבוחרים לקבל אותה בשירותים הניתנים על-ידי חברות סיעוד, 
לא ייפגעו כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בהעלאת שכר מינימום לעובדים. 
רוצים לדעת עוד על שירותי סיעוד לחצו


למי ניתנת גמלת סיעוד : גמלת סיעוד ניתנת בהתאם לביטוח סיעוד בחוק הביטוח הלאומי, 
בין השאר למי שהגיעו לגיל פרישה, בין אם הם מתגוררים בקהילה או בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות
והינם זקוקים לעזרה בפעולות היום-יום זאת לאחר שכברו את מבחני הביטוח הלאומי 
או להשגחה בבית למען בטיחותם (כגון חולי אלצהיימר). 
הגמלה ניתנת באמצעות שירותים, אולם במקרים מסויימים ניתן לקבל גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד. 

אודות המבחן הסיעודישל ביטוח לאומי :
המבחן בודק את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, למעשה המבחן עומד על רמת חוסר תפקודו של הנבחן. 
בפועל הבדיקה עומדת על מידת ההשגחה שהוא זקוק לה אותה יקבע ביטוח לאומי על פי הערכתו של מעריך מקצועי מטעמו
ביטוח לאומי. 
פרטים נוספים על מבחן תלות של ביטוח לאומי  לחצו כאן