סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

מי זכאי לגמלת סיעוד / שירותי סיעוד מטעם המדינה

תושב מדינת ישראל שהגיע לגיל הפרישה  

שגר בקהילה ולא במוסד (בית אבות מחלקה סיעודית מחלקה לתשושי נפש וכ"ו) 

מי שעומד במבחן הכנסה ראה מטה,  כל מי שאינו מקבל קצבה לשירותים 
מיוחדים מהביטוח הלאומי,ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחהמאוצר המדינה 

כל מי שזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום 

ועבר את מבחני חוסר התפקוד/ תלות  ונמצא כמוגבל הזכאי, 


את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה,

יקבע ביטוח לאומי על פי הערכתו של מעריך מקצועי מטעם ביטוח לאומי המבצע את 
הבדיקה בבית הזקן ראה מבחן התלות


בפועל גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל  בתפקוד שלו, ולא בגלל גילו או מחלה שיש לו. הגמלה ניתנת למי שהביטוח הלאומי קובע שהוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: הליכה בבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות שלך באדם אחר, בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בביתך ויבדוק את יכולת התפקוד שלך. 

המעריך יתאם את הביקור אתך או עם איש הקשר שלך.


שיעורי זכאות

השיעורים שבהם ניתנים כל סוגי השירותים האלה נקבעו ב- 3 רמות, 

לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או ההשגחה שהוא זקוק לה 

ובנוסף עבר את מבחן ההכנסה מטעם ביטוח לאומי.


על פי חוק ביטוח סיעוד משנת 1988 

כל מי שהגיע לגיל פרישה והוא תושב קבוע זכאי לטיפול סיעודי .

גברים גיל 65 נשים גיל 60

כל מי שזקוק לסיוע יומיומי שוטף הלבשה רחצה החלפת חיתולים ליווי לרופאים ועוד.

כל מי שחולה במחלה כרונית נכות מגבלה פיזית או מגבלה נפשית

קשיש אשר חי לבד בביתו

קשיש אשר חי בדיור מוגן

קשיש אשר אינו מקבל קצבת נכות

בכדי לקבל קצבת נכות על הקשיש לתבוע את משרד הביטוח הלאומי כעבור זמן מה יגיע אל ביתו רופא אשר יבדוק את רמת תפקודו הפיזי נפשי שכלי וכעבור 60 ימים נוספים יקבל תשובה לביתו האם הוא זכאי או אינו זכאי לטיפול סיעודי

 

מבחן על פי הכנסה 


הזכאים לשירות מלא או חלקי מטעם ביטוח לאומי:

1. זכאים לגמלה מלאה : 

יחיד : קשיש אשר סך הכנסתו החודשית עד 8,619 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) 

זוג : אשר סך הכנסתם החודשית המשותפת עד 12,929 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) 

בפועל קשיש עם הכנסות ופנסיה של עד שכר ממוצע 

יקבל את מלוא שעות הטיפול המגיעות לו בהתאם למצבו.


2.זכאים למחצית הגמלה: 

יחיד : קשיש אשר לו הכנסה עד פעם וחצי השכר הממוצע 8. - 12.929 אלף שקלים לחודש

משמע מעל 8619 ש"ח ועד ל 12.929 ש"ח החל ב 01.01.2012 

יקבל גמלה מופחתת משמע רק  את מחצית השעות .

זוג : אשר סך הכנסתם החודשית המשותפת עד 12,929 ש"ח ועד ל 19.394 ש"ח


3. אינם זכאים לשירות סיעודי מטעם הביטוח הלאומי

יחיד :קשיש בעל הכנסה של יותר מפי1.5 מהשכר הממוצע משמע יותר מ 12.929 ש"ח לקשיש בודד

 ויותר מ 18.7 אלפי ש"ח לזוג קשישים אינו זכאי לקבלת שירות סיעודי מהביטוח הלאומי.

 זוג : קשישים אשר סך הכנסתם מעל 19.394 ש"ח


תנאים נוספים:

  1. קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, המשולמת על ידי מדינה אחרת, לא תילקח בחשבון כהכנסה. 
  2. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).
  3. הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או הוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו
  4. הוא גר בביתו, לא במוסד.מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה) לא יהיה זכאי לגמלה. ואולם מי שמאושפז בבית חולים כללי, יהיה זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוז.


מבחן הזכאות לפי תפקוד ALD

מבחן התלות – - A.D.L מבוצע על ידי עובד הביטוח הלאומי 

בבית הקשיש ונועד לבחון את מידת התפקוד של הקשיש ומידת תלותו בעזרה.

להרחבה לחץ כאן


שירותי סיעוד פרטיים