סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

                           שירותי סיעוד

שירותי סיעוד לקשישים נועדו להקל ולשפר את רמת התפקוד היומיומי של המטופל 

במישור הפסיכולוגי שירות סיעודי נותן הטיפול תקווה לשיפור ורמת התניידות בסיסית

המקלה על הלחץ בו נתון המטופל.

טיפול סיעודי איכותי מתייחס למכלול הנתונים והמגבלות של המטופל ומעניק מטרייה של שירותים 

שונים ומגוונים אשר יאפשרו לקשיש להמשיך לחיות את חייו בכבוד ולקבל את הטיפול והתמיכה הרפואית 

לו הוא זקוק ברמה היומיומית. 

לפירוט על דרכי הטיפול והשירותים לחצו


האם הטיפול והשירות הסיעודי הניתן ע"י המדינה חסר ולקוי ?


משרד הבריאות עצמו טוען לשתי סיבות עיקריות לטיפול הסיעודי הלקוי לקשישים

א. חוסר רצף טיפולי: לטענת משרד הבריאות אין רצף טיפולי בין הגורמים המעורבים : קופות החולים המטפלות בקשיש לבין המטפלים של ביטוח לאומי ובין מוסדות האשפוז הסיעודיים.

למה גורם הדבר - חוסר הרצף הטיפולי ולפעמים הנתק בין הגורמים המטפחים בקשיש יוצר מצב של פגיעה  בקשיש בגין אי יעילות הטיפול וגילגול אחריות למצב הקשיש בין הגורמים השונים 

עד למצב של הזנחת הטיפול בקשיש.

ב. היקף השעות הטיפוליות:

היקף השעות הטיפוליות והשירות שמציעה המדינה נמוך מדי ומספר שעות הטיפול שניתנות על ידיי הביטוח הלאומי הוא קטן ולא מספק .

שירותי סיעוד פרטיים

חברות שירותי סיעוד פרטיים באות לענות על המצב הנוצר וליצור רצף טיפולי ומענה מקיף למטופל הסיעודי

ויצור מצב של טיפול רציף מקיף הן בצדדי התפקוד היומיומי והן בשירותים הרפואיים הנקודתיים להם זקוק הקשיש