סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

הצורך בביטוח פרטי לרבות ביטוחי סיעוד פרטיים גדלים ככל שסל הבריאות ונשחק

לקוב מדובר בסל שלא הורחב לתרופות חדשות או שהוציאו ממנו תרופות שנתנו בעבר.

ביטוחים המשלימים הופכים מורכבים יותר ויותר 

כאשר האותיות הקטנות והמינוחים השונים מנסים להסתיר ממך את מה שלא תקבל.

מה צריך לבדוק כשעושים ביטוח בריאות פרטי?