סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ראלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

שירותי סיעוד

ביטוח סיעודי סקירה:  

בעשורים האחרונים , גדל מאד מספר הקשישים הסיעודיים. הצפי הוא שמספר הקשישים הסיעודיים ,

יגדל אף יותר כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים בעשרים וחמש השנים האחרונות זינק מספרם של הקשישים הנזקקים  לטיפול סיעודימ-10,000 ל-145,000!!!.

לכן מציע משרד הבריאות תכנית הכוללת סוג של ביטוח סיעודי לאומי, כאשר כל שלבי הטיפול הסיעודי  לרבות הטיפול הסיעודי בבית שמגיש הביטוח הלאומי, יועברו  לקופות החולים .כמו כן מציע משרד הבריאות, להרחיב את השירות הסיעודי המוצע כיום ,להקל את מבחני ההכנסה אשר מונעים במצב הנוכחי מאוכלוסיית קשישי הביניים

אשר מקבלים פנסיה חודשית של מעט מעל 8,300 שח  לקבל סיוע חלקי בלבד . 

משמעות ההחלטה כיום היא ש-15% אינם מקבלים סיוע כלל {העשירון העליון} 

ואילו קשישי הביניים המהווים כ-6% מהאוכלוסייה זכאים לסיוע חלקי בלבד.

בנוסף לטענת משרד הבריאות העזרה המוצעת כיום 

מוציאה את הקשיש הנזקק לסיוע מן הקהילה ,ומונעת ממנו רצף טיפולי מתבקש, 

בין קופות החולים המלוות אותו למשך כל חייו, ובין המטפלים של המשרד  לביטוח לאומי.

התוצאה היא טיפול לא יעיל וגלגול אחריות למצבו של הקשיש בין גורם אחד למשנהו.

טענה משמעותית נוספת היא כי היקף השירותים שמגישה המדינה בתחום 

הוא מועט מדי וכולל מספר שעות טיפול מצומצם בבית בלבד. 

המצב באשפוז הסיעודי אף גרוע עוד יותר. 30% מהקשישים  

המאושפזים משלמים זאת מכיסם הפרטי בעלות של עד 15,000 שח בחודש.

בכדי לממש תכנית זו  מבקש משרד הבריאות  לייקר את הביטוח הסיעודי בכ-0.5% .

תכנית נוספת הנבחנת  ושהוצעה על ידי הביטוח הלאומי עצמו 

ובברכת הדרך של שר הרווחה משה כחלון, משמרת את הטיפול הסיעודי בתוך הביטוח הלאומי,

אבל מרחיבה ומשפרת אותו. 

היתרון העיקרי הנראה לעין כרגע בהצעת התוכנית של הביטוח הלאומי 

הוא שהתוכנית אינה כרוכה בהעלאת מיסים לפחות לא בעתיד הנראה לעין.


                                                 טופס בקשה לגמלת סיעוד