סיעוד - שירותי סיעוד ראשי
טיפול סיעודי
חוק ביטוח סיעוד
עובדים סיעודיים
גמלת סיעוד
טופס גמלת סיעוד
שירותי סיעוד - שלבים
מבחן תלות ביטוח לאומי  ADL  : Activity of Daily Living
חולה סיעודי - הגדרה
עובד זר סיעודי - החוק
ביטוח סיעוד פרטי
ביטוח סיעודי
ביקורת שירותי הסיעוד כיום
סיעוד  נתוני בנק ישראל
קשישים בישראל סטטיסטיקה
בתי אבות סיעודיים
שירותי סיעוד
שירותי סיעוד
 
עובד סיעודי
עובד סיעודי
 
סיעוד עדכונים
 
בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019
בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019
ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד
 
כחלון מעביר חוק שהעדכון האחרות בקצבה לא יפגע במקבלי הקצבה
קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ריאלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.
 
סיעוד - שירותי סיעוד ראשי

טופס גמלת סיעוד

 

גמלת סיעוד בכסף -

 

2600 - תביעה לגמלת סיעוד

טופס התביעה מיועד למבוטחים בגיל זקנה, הגרים בבית, וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום. הזכאי לגמלה יקבל שירותי סיעוד ולא גמלה בכסף.
 להורדת הטופס מאתר הביטוח הלאומי לחצו כאן

 

 

גמלת סיעוד - טופס בקשה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי


מהי גמלת סיעוד ?
גמלת סיעוד  - מתן שירותים טיפולים שווי כסף :
גמלת שירותים – החא גמלת סיעוד שאושרה על ידיי ביטוח לאומי
המזכה את הקשיש בקבלת  שירותי סיעוד ורווחה המיועדים לסייע
לקשיש בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית.
ראה גם מי זכאי לגמלת סיעוד בדף זה

לגמלה זכאי תושב מדינת ישראל והגיע לגיל הפרישה  שגר בקהילה ואינו במוסד כבית אבות ואו מחלקה סיעודית

  1. כל מי שעומד ב מבחן הכנסה *
  2. כל מי שאינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי,ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה * מאוצר המדינה
  3. כל מי שזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום *.
טופס תביעה לגמלת סיעוד תמונה חלקית מתוך 10 דפים בקירוב
טופס תביעה לגמלת סיעוד - טיפס בקשה לשירותי סיעוד מטעם המדינה
טופס תביעה לגמלת סיעוד - טיפס בקשה לשירותי סיעוד מטעם המדינה
דף הביתהדפסהמפת האתר